Privatlivspolitik
Når du benytter bowtiecph.tv, accepterer du, at dine personlige oplysninger håndteres af os i henhold til denne datapolitik. Bowtiecph.tv respekterer dine ønsker om fortrolighed for personlige oplysninger, der sendes digitalt. Vigtigheden af at behandle dine personlige oplysninger sikkert er vi fuldt bevidste om. Skulle du ikke kunne acceptere den persondatapolitik bowtiecph.tv fører, bedes du forlade siden og i fremtiden undgå at gøre brug af vores hjemmeside. Denne Persondatapolitik har til formål at oplyse om måden hvorpå vi indsamler, gemmer og benytter personlige oplysninger på bowtiecph.tv.

Hvilke personoplysninger indsamler vi?
Når du udfylder vores kontaktformular på hjemmesiden, indsamler vi navn, e-mail og telefonnummer.

Hvad bruger vi personoplysninger til?
Vi bruger udelukkende dine personoplysninger for at kunne være i stand til at kontakte dig i forbindelse med din henvendelse og udfyldte kontaktformular på vores hjemmeside.

Deling af personoplysninger med tredjepart
De personoplysninger du har afgivet på www.bowtiecph.tv videregives udelukkende til Piwik.pro. Dem anvender vi til statistikindsamling på hjemmesidens besøgende og deres adfærd, og i denne sammenhæng videregives kun IP-adresser til Piwik.pro. Skulle Bow Tie Productions gennemgå en reorganisering ellers afstås til en tredjepart, accepterer du ligeledes at de personlige oplysninger om dig, som måtte være i vores besiddelse, videregives i forbindelse med reorganiseringen eller tredjepart.

Adgang til dine persondata
Du har til alle tider ret til at modtage dokumentation på de oplysninger som vi skulle have af dig. De oplysninger kan du få tilsendt ved at kontakte os på info@bowtiecph.tv

Hvor længe beholder vi dine persondata?
Dine persondata beholder vi i 5 år. Dog kan du selvfølgelig til enhver tid anmode os om at de personlige oplysninger om dig, vi måtte være i besiddelse af, slettes.

Kontakt os
Skulle du have spørgsmåls vedrørende den persondatapolitik vi fører eller ønsker yderligere informationer, er du altid velkommen til at kontakte os på info@bowtiecph.tv